Anmäl dig här

4 maj 2023 18:00

Välkommen till Suicide Zeros öppna föreläsning 

Suicide Zero bjuder här in till en digital Våga fråga-föreläsning för att förebygga självmord hos personer över 65 år. Du får samtalsverktyg som gör att du känner dig trygg i att prata med en annan människa om svåra frågor. Att ge medmänskligt stöd i en svår situation är viktigt. Det kan rädda liv.

Tid: torsdagen 4 maj kl. 18.00-19.30
Plats: Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen

Vad
• Kort om Suicide Zero
• Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa?
• Åldrandets utmaningar
• Vi pratar om fakta och myter kring självmord, att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Föreläsningen varar i ca en timme och därefter finns utrymme för frågor. 

Föreläsare: Suicide Zero

Gratis – men anmäl dig senast onsdag 3 maj kl. 12.00

Varmt välkommen!


Anmäl dig här

Föreläsningen genomförs som ett digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan eventet.

Talare

Maria Larsson
Instruktör, Suicide Zero

Läs mer

Organized by